طرفای ما انتخابات جنبه قومیتی داره و اصلا بحثای اصلاح طلبی و اصولگرایی که تهران هست اینجاها ناپدیده
هرچی از مرکز دور میشی قبیله ای تر میشه ‎· SaeedTheGiraffe ?
لرستان م همینه ‎· جولیا پندلتون
اینجا هم ‎· اسرین
تو اکثر کشورها همینجوره ‎· Milad
بنظرم تو شهرهاي كوچيك و روسنا ها كلا انتخابات در هر سطحي همينطوره متغير أصناف رو هم بهش اضافه كن ‎· هانا