طرفای ما انتخابات جنبه قومیتی داره و اصلا بحثای اصلاح طلبی و اصولگرایی که تهران هست اینجاها ناپدیده
هرچی از مرکز دور میشی قبیله ای تر میشه ‎- SaeedTheGiraffe ?
لرستان م همینه ‎- جولیا پندلتون
اینجا هم ‎- اسرین
تو اکثر کشورها همینجوره ‎- Milad
بنظرم تو شهرهاي كوچيك و روسنا ها كلا انتخابات در هر سطحي همينطوره متغير أصناف رو هم بهش اضافه كن ‎- هانا