سلام اهل آبادی ، آخرین بقایای حیات در این جزیره کیا هستن؟
من ‎- جولیا پندلتون ‎- samantam
مام یه حرکاتی انجام میدیم اینجا :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
جدی فک نمیکردم هنوز کسی مونده باشه :)) ‎- Milad
فعلاً به کوری چشم دشمنان زنده ایم:-)) ‎- جولیا پندلتون
به سلام آقا میلاد. مام هستیم:دی ‎- Aliusha
پرچم بالاست :)) نو پرابلم کاکو ‎- Mamad
سلام دریا موجه کاکا ؟ ‎- Dariche
سلام عزیزانممم...ایستادگی و استقامت شما مایه فخر وب فارسی است :) ‎- Milad
@miladam خون پاک آریایی تو رگات نیست اگر از اینجا بری :) ‎- Mahdi