אחר » posted to אחר and missit
скучаю.
IMG_20150910_000113.jpg
Барбикан? ‎· мезоздание
Right-o. ‎· אחר
Где-то рядом одно из Мест Тишины. ‎· пьяная, социально опасная свинья