حالا فرضا اینجا رصد بشه اصلا. از ما پیرمرداوپیرزنای فرفری این حرفا گذشته. اینجا آسایشگاه مجازیمونم باشه خوبه...
ای مدیر! تو یاسری؟ ‎- soshyans
بله قربان. هر جا مدیر دیدی منم :)) ‎- MODIR