آقا من روم نمیشه جسارت کنم، یکی از بزرگان جمع، روم استخرو فعال کنه :))
من شنیدم روم‌هاش ظرفیت بیش از چارده نفر نداره ‎· Myri∂m
درخواست میدیدم افزایش ظرفیت بدن :)) ‎· MODIR
تجمع بیش از چهارده نفر ممنوعه :))) ‎· Vivavida
حالا برای شروع خوبه. 14 تا هم جواب میده :ی ‎· MODIR
احداث شده گرامی ‎· Hamid6
برادر حمید منو دعوت کن تا جمعیت کمه مراحل ارتقا راحت تر جلو بره :ی ‎· MODIR
منم :دی ‎· Hadi.Yalin