آقا من روم نمیشه جسارت کنم، یکی از بزرگان جمع، روم استخرو فعال کنه :))
من شنیدم روم‌هاش ظرفیت بیش از چارده نفر نداره ‎- Myri∂m
درخواست میدیدم افزایش ظرفیت بدن :)) ‎- MODIR
تجمع بیش از چهارده نفر ممنوعه :))) ‎- Vivavida
حالا برای شروع خوبه. 14 تا هم جواب میده :ی ‎- MODIR
احداث شده گرامی ‎- Hamid6
برادر حمید منو دعوت کن تا جمعیت کمه مراحل ارتقا راحت تر جلو بره :ی ‎- MODIR
منم :دی ‎- Hadi.Yalin