تو یک سال گذشته با وجود تلاش زیاد از نظر کاری پیشرفتی نداشتم.بخصوص با مشکلاتی که برامون ایجاد کردن. فشار مالی روم نیست ولی حسابی خسته ام کرد.