Avatar for modir
حاصل تفکرات نیمه شب اینکه زن بودن به غایت بهتر از مرد بودنه. مرحمت فرموده ما را زن کنید
Comment
دلیلت رو بگگو تا ببینیم زن بودم میچربه به مرد بودن یا نه؟ ‎· نیالا
Comment
دیر اومدم دیگه بحث از دهن افتاده :)) ولی در کل تحت فشار مسئولیت های زندگی این حرفو زدم ‎· MODIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place