دبیرستانو که تموم کردم یه فلافلی زده بودم الان اوضاعم میزون تر بود
چند روز قبل با معاون اداره مون داشتیم در موردش صحبت میکردیم، متوسط درآمد یه فلافل فروش از ما بیشتر بود :)))) ‎· شرجیــ نشین ™
مدرک لازم برای گرفتن مجوزشم سواد خوندن و نوشتنه :)) ‎· MODIR