نخیر این دسکتاپ لعنتی روشن بشو نیست. پیرتر از اونم بفهمم چشه و و خودم درستش کنم.
درستش کردم. احساس جوونی می کنم :)) ‎· MODIR