این موکوم یکم سریعتر بود خیلی بهتر بود ولی همینکه اینتر می خوره میاد خط پایین خیلی خوبه
ظاهرا فقط تو ادیتور میاد خط پایین. بعد خودش زحمتشو می کشه :)) ‎· MODIR