شخم
شخم ‎· Milad
دادا موعین بچه ها درخواست اون فید "گوزیدم" رو دارن :دی ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
دادا شرایط زندگی بر من سخت است حال هیچ حرکتی نیست ‎· مـعـــین
شاخوم ‎· جولیا پندلتون