فرفر رفت و اینم یه روز میره اما هنوزم یه عده توو لایک زدن چس هستن :دی شرم کنید
بله با خود شمام که دستتم توو دماغته داری میخونی ‎· مـعـــین