این امپی ملعون و اون کهنه صدای عشق کجان؟ :دی
نیومدن :)) ‎· حســـــــنے
کهنه صدا بازاری شده کلاسش بالاس الان ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
عزت ‎· مـعـــین
کهنه صدا اومد:))) ‎· Aliusha