این امپی ملعون و اون کهنه صدای عشق کجان؟ :دی
نیومدن :)) ‎- حســـــــنے
کهنه صدا بازاری شده کلاسش بالاس الان ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
عزت ‎- مـعـــین
کهنه صدا اومد:))) ‎- Aliusha