نزول اجلال فرمودم :دی
چشم همگي روشن :))))) ‎- mahta
دادا زودتر میگفتی ساشولی چیزی برات قربونی میکردیم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mahta: والا بخدا :دی ‎- مـعـــین
@saeedgreen: هنوزم دیر نیست دادا :)) ‎- مـعـــین
منت گذاشتید:)))) ‎- مستانه
فرفر نمیاد گیرش بیارم حتما اقدام میکنم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mastaneh: میدونم مستونه جان ولی حالا به رودون نمیارم :)) ‎- مـعـــین
:)) ‎- مـعـــین