نزول اجلال فرمودم :دی
چشم همگي روشن :))))) ‎· mahta
دادا زودتر میگفتی ساشولی چیزی برات قربونی میکردیم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mahta: والا بخدا :دی ‎· مـعـــین
@saeedgreen: هنوزم دیر نیست دادا :)) ‎· مـعـــین
منت گذاشتید:)))) ‎· مستانه
فرفر نمیاد گیرش بیارم حتما اقدام میکنم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mastaneh: میدونم مستونه جان ولی حالا به رودون نمیارم :)) ‎· مـعـــین
:)) ‎· مـعـــین