از اونور قضیه تلفنهای ثابت و موبایلمو اینارو هم با خط شرکت میزنیم که ضرره واسشون.. رو سیستممون هم اینستا و تلگرام و اینا داریم و قص الی هذا ینی ایرانی همیشه تونسته تحریم هارو دور بزنه :دی
تلگرامم رو هم گذاشتم رو لست سین تابلو نشه :دی ‎· مـعـــین