خلاصه آقا مدیر جونم اگه صفحه رو داری میبینی از همین تریبون خواستم بگم شمام بیا این مکان یه اکانت بساز تا کی میخای بری پول رو پول بذاری بیا یکم حال کن :دی