لایک بزنید مدیر بیبینه :))
من این لایک رو از همین جا به دادا موعین تقدیم میکنم ‎- SaeedTheGiraffe ?
مدیر انقدر به این جَوونا سخت نگیر :)) ‎- Mamad
ای پامادور ، ای باقلوا ‎- اسکولاسیون
@saeedgreen: دادا سعید فدامدا ‎- مـعـــین
@mirzaie: دادا ممد مدیر هم رضایت بده معاونش عمرن :دی ‎- مـعـــین
@oskolasion: دادا اسکول :))) ‎- مـعـــین