ازین نصفه ها
1.jpg
نگفتین تگشو ‎· مـعـــین
لوووووول ‎· مستانه
@alefebamdad: مرسی میسی جان ‎· مـعـــین
@saeedgreen: موعزیک حتی ‎· مـعـــین
@mastaneh: بهتری؟ :)) ‎· مـعـــین
آخی من چرا اینو ندیدم ‎· Aliusha
@aliusha: چرا واقعن:| ‎· مـعـــین
شیم آن می:دی ‎· Aliusha
@aliusha: نریز توو خودت میترکی :دی ‎· مـعـــین
@moein: هروقت کسی ازم میپرسه بهتری فکر میکنم مگه قبلا چطور بودم:))) ‎· مستانه
@mastaneh احتمالا قبلا به این خوبی نبودی :دی ‎· مـعـــین