ازین نصفه ها
1.jpg
نگفتین تگشو ‎- مـعـــین
لوووووول ‎- مستانه
@alefebamdad: مرسی میسی جان ‎- مـعـــین
@saeedgreen: موعزیک حتی ‎- مـعـــین
@mastaneh: بهتری؟ :)) ‎- مـعـــین
آخی من چرا اینو ندیدم ‎- Aliusha
@aliusha: چرا واقعن:| ‎- مـعـــین
شیم آن می:دی ‎- Aliusha
@aliusha: نریز توو خودت میترکی :دی ‎- مـعـــین
@moein: هروقت کسی ازم میپرسه بهتری فکر میکنم مگه قبلا چطور بودم:))) ‎- مستانه
@mastaneh احتمالا قبلا به این خوبی نبودی :دی ‎- مـعـــین