فردا بعد دو ماهو اندی میرم ولایت :")
خِش بِمویی :دی ‎· Caspian
هااا بمومه فردا باس برگردم ‎· مـعـــین
حواست باشه یه ساعتی بری به ترافیک نخوری ... ‎· Caspian