فردا بعد دو ماهو اندی میرم ولایت :")
خِش بِمویی :دی ‎- Caspian
هااا بمومه فردا باس برگردم ‎- مـعـــین
حواست باشه یه ساعتی بری به ترافیک نخوری ... ‎- Caspian