سه سال با کسی در رابطه بودم موقع تموم کردن خیلی شیک گفتیم خدافس رفتیم پی کارمون حالا یه بنده خدایی یه نصف روز مسیج بازی کاری داشتیم شبش گفت معین گفتم بعله گفت ترکم نکن :| به همین سوی چراغ
مسخرت كرده:)))) ‎· shompi
مبارکه :)) ‎· hadi
@shompi: :)) خنگه نمیخوره بهش ‎· مـعـــین
@hadinik: مبارک صاحابش به من چه :)) ‎· مـعـــین
@moein: پس با قسمتت نجنگ :)))) ‎· shompi
هیچی چسبید بهت :))))))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™