همین الان که وارد شدم اون فکر اومد که میگه اینجا فیت نمیشی برگرد همونجا بیخیال