فیو چیه لایک چیه؟
فیو بزنه مثل بوک مارکه و نمیبینی کی فیو زده ولی لایک رو نشون میده کی لایک زده و پست بالا میاد ‎· پرگار
@pargar: چه حرکت جالبی...مرسی ‎· پسته