اکنون که کیبرد در دست میگیرم ، فعالیت خود را تا زمانی که مثل فرفر بهش فحش بدم آغاز میکنم
:))) تونوخدا با این یکی مهربون باش ‎· نازلی
اون که اصلش بود اون شد ، این که هنوز برادریشم ثابت نکرده :))) ‎· mOhAmMaD