دوای درد همه تون پیش منه
دوای درد منو بده ‎- نازلی
میگم کجاست ، برو بردار :* ‎- mOhAmMaD