دوای درد همه تون پیش منه
دوای درد منو بده ‎· نازلی
میگم کجاست ، برو بردار :* ‎· mOhAmMaD