خدا وکیلی بعضیا خودشون بیان بگن چطور از زندگی اینجوری خسته نمیشن ! حداقل بگن چی بدست آوردن .