Avatar for mohammad_8530
همیشه خوب پس گردنی میخوردم ! مخصوصا از یه نفر که دستش اومده دیگه .
Comment
تا باشه از این پس گردنی ها :* دستش طلا ‎· نازلی
Comment
@nazli1982: تشکر میکنم :دی ‎· mOhAmMaD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10