همیشه خوب پس گردنی میخوردم ! مخصوصا از یه نفر که دستش اومده دیگه .
تا باشه از این پس گردنی ها :* دستش طلا ‎· نازلی
@nazli1982: تشکر میکنم :دی ‎· mOhAmMaD