آقا اولین نقص اینجا رو کشف کردم ... نمیشه ایمیلتو اینجا عوض کنی ...!! یا شایدم میشه
نمیشه ‎- مـِـهدی❆
آقا من ایمیل رو اشتباهی زدم الان چه باید کرد !!! ‎- MojtabaH
ایمیل اشتباهیه رو بساز ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
بد شانسی قبلا رجیستر شده ! ‎- MojtabaH