واسه شما هم همینقطدر کنده که واسه منم هست ؟
عاره ‎- samantam
نه برا من خوبه :))) ‎- MaryaM
@maryam amoooo to khareji hesi neee :X ‎- MojtabaH