واسه شما هم همینقطدر کنده که واسه منم هست ؟
عاره ‎· samantam
نه برا من خوبه :))) ‎· MaryaM
@maryam amoooo to khareji hesi neee :X ‎· MojtabaH