آقا یه تشکر ویژه هم از پشتیبانی مکان دارم ... من موقع ثبت نام ایمیل رو اشتباهی وارد کردم و قابل تغییر نبود که با زدن ایمیل به پشتیبانیشون مشکل حل شد . دمشون گرم . ایمیلشون squadette@mokum.place
email.jpg