از هر طرف زور میزنی که خراب نشه از اونور دیگش در میره
برا خاطر اینه که زور می زنی، ول کن به حال خودش باشه ‎· samantam