Поймал сейчас {"todo":"Find out why some browsers fail at JavaScript"} с урлом вида https://mokum.ru/api/v1/posts/ХХХХХ/comments при клике на Comment в виндохроме
fixed ‎· псы в рапиде