از شش ماه پیش تا الان همش سکسه میکنم ...
شدم خانوم سکسه ‎· جولیا پندلتون
دکتر نرفتی؟ ‎· Myri∂m
چرا رفتم ولی گفت چیزیت نیست ‎· جولیا پندلتون
شاید بخاطر کم کردن داروی صرعم باشه ‎· جولیا پندلتون
پشت سر همم؟! ‎· همصدا
آره دیگه همصدا ‎· جولیا پندلتون
منظورم اینه که هی می گیره و ول می کنه یا بی وقفه است؟ ‎· همصدا
چی چی میکنی؟ :)))))) ‎· Dr.RoHo
سکسکه پشت سر هم اونم در عرض 6 ماه !!!!!!!!! :oooo ‎· farahnaaz
@hamseda بی وقفه است!!!! ‎· جولیا پندلتون
@roho: کاری نمیکنم دکتر ‎· جولیا پندلتون
@farahnaaz: آره فرحناز!!!! ‎· جولیا پندلتون
هی وای من ‎· farahnaaz
یعنی چی! اینجوری که آدم خیلی اعصابش خورد میشه :/ ‎· Homa
@homa نمیدونم چرا.... ‎· جولیا پندلتون