از شش ماه پیش تا الان همش سکسه میکنم ...
شدم خانوم سکسه ‎- جولیا پندلتون
دکتر نرفتی؟ ‎- Myri∂m
چرا رفتم ولی گفت چیزیت نیست ‎- جولیا پندلتون
شاید بخاطر کم کردن داروی صرعم باشه ‎- جولیا پندلتون
پشت سر همم؟! ‎- همصدا
آره دیگه همصدا ‎- جولیا پندلتون
منظورم اینه که هی می گیره و ول می کنه یا بی وقفه است؟ ‎- همصدا
چی چی میکنی؟ :)))))) ‎- Dr.RoHo
سکسکه پشت سر هم اونم در عرض 6 ماه !!!!!!!!! :oooo ‎- farahnaaz
@hamseda بی وقفه است!!!! ‎- جولیا پندلتون
@roho: کاری نمیکنم دکتر ‎- جولیا پندلتون
@farahnaaz: آره فرحناز!!!! ‎- جولیا پندلتون
هی وای من ‎- farahnaaz
یعنی چی! اینجوری که آدم خیلی اعصابش خورد میشه :/ ‎- Homa
@homa نمیدونم چرا.... ‎- جولیا پندلتون