الان دلم میخواست برم تا کیو؛ اونم پیاده
Insta-image.jpg
از گلدشت تا کیو:-( ‎· جولیا پندلتون
جات خالی میخوایم بریم بارونم میاد اصن یه وضی ‎· farahnaaz
گلدشت تا کیو؟؟؟؟؟ ‎· farahnaaz
از خونه تا کیو@-farhnaaz ‎· جولیا پندلتون
چجوری برم ماداج ؟ @arash ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 چشاتو ببند خودتو بزار تو اون لحظات ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تخیلم خرابه ‎· جولیا پندلتون