به میر آرش دایی جونی میگفتم مآداج:-))/به میرزا وروره گیس جولی پولی میگفتم ؛موگجپ
هاها مگه اینا یک نفر نیستن :-D ‎· murmurous
@murmurous نه نیستن ‎· جولیا پندلتون
https://mokum.place/sharjineshin وروره اومد ‎· پرگار
@pargar :دیدمش مرسی ‎· جولیا پندلتون