فید موقت؛خواستم روم زیست بوم درست کنم ولی ارور میده! ،چکار کنم درست بشه!؟
چه اروری؟ ‎· Hamed
ارور۵۲۰ ‎· جولیا پندلتون
مشکل سرورشه. باید بگیم به صاحابش درستش کنه ‎· Hamed
مرسی ،درست شد ‎· جولیا پندلتون