فید موقت؛خواستم روم زیست بوم درست کنم ولی ارور میده! ،چکار کنم درست بشه!؟
چه اروری؟ ‎- Hamed
ارور۵۲۰ ‎- جولیا پندلتون
مشکل سرورشه. باید بگیم به صاحابش درستش کنه ‎- Hamed
مرسی ،درست شد ‎- جولیا پندلتون