#شام میوه و سبزیجات خوردم:-)
نوش جان.. بهترین کار و کردی ‎· farahnaaz
دیگه منو میخواستی بخووووری :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash گفتم هله هوله نمیخورم مآداج ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :)) ‎· farahnaaz
@mousaviam2: من گل پسرم از دسته سبزیجات :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :-))نچ نچ ‎· جولیا پندلتون