می خوام خیلی شفاف اعتراف کنم که من عاشق رذالت و سربه سر گذاشتن و سرکار گذاشتن دیگرانم. خوب چیکار کنم ذاتم اینه. دست خودم که نیست.
تو جیب مارو نزننننننن :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :-))چرا جیبت و بزنم؟؟ ‎· جولیا پندلتون
بله مشخصه! ‎· كشكول