دیشب خواب دیدم رفتم خرم آباد،کل خیابونها رو گشتم ...تا رسیدم بیمارستان شهید رحیمی...گفتم؛تا بیدار نشدم برم سر به مهوش بزنم:-))
مهوش ، پریوش؟ ‎· Mamad
@reza: میبینی حتیٰ تو خواب ‎· جولیا پندلتون
حتیٰ تو خوابم متوجه ام که دارم خواب میبینم ‎· جولیا پندلتون
@reza خیلی باحاله ‎· جولیا پندلتون