دیشب خواب دیدم رفتم خرم آباد،کل خیابونها رو گشتم ...تا رسیدم بیمارستان شهید رحیمی...گفتم؛تا بیدار نشدم برم سر به مهوش بزنم:-))
مهوش ، پریوش؟ ‎- Mamad
@reza: میبینی حتیٰ تو خواب ‎- جولیا پندلتون
حتیٰ تو خوابم متوجه ام که دارم خواب میبینم ‎- جولیا پندلتون
@reza خیلی باحاله ‎- جولیا پندلتون