لک هستند لر نداریم.....
بعدش همه ماها مادیم ‎· جولیا پندلتون
يعنى چى؟ ‎· minff
یعنی لک داره عراق لر نیستند.... ‎· جولیا پندلتون
فرقشون چیه? ‎· ابوهدی
کُرد فیلی‌ها لک‌ند؟ لُر نیستن؟ ‎· masihmahdavi
فرقشون گویش ه ‎· جولیا پندلتون
ولی لُرهای مُسن‌تر، مثل مرحوم پدربزرگ من لکی رو هم متوجه می‌شدند. یک چیزی میان کُرد و لُرند با اعتقادات نزدیک به لُرها. ‎· masihmahdavi
@masihmahdavi کسانی که در منطقه زاگرس زندگی میکنند متوجه میشند....سخت نیست ‎· جولیا پندلتون