لک هستند لر نداریم.....
بعدش همه ماها مادیم ‎- جولیا پندلتون
يعنى چى؟ ‎- minff
یعنی لک داره عراق لر نیستند.... ‎- جولیا پندلتون
فرقشون چیه? ‎- ابوهدی
کُرد فیلی‌ها لک‌ند؟ لُر نیستن؟ ‎- masihmahdavi
فرقشون گویش ه ‎- جولیا پندلتون
ولی لُرهای مُسن‌تر، مثل مرحوم پدربزرگ من لکی رو هم متوجه می‌شدند. یک چیزی میان کُرد و لُرند با اعتقادات نزدیک به لُرها. ‎- masihmahdavi
@masihmahdavi کسانی که در منطقه زاگرس زندگی میکنند متوجه میشند....سخت نیست ‎- جولیا پندلتون