تست
از وی کی ‎· جولیا پندلتون
پلی نمیشه که ‎· پریســــا
می‌شه. مشکلی نداره ‎· Hamed
باس اکانت وی کی داشته باشی تا پخش شه ‎· پرگار
بدون فیلتر شکن پخش نشد . اما گرگان نت یه فید داد که موزیکش بدون فیلتر شکن پخش شد ‎· آلبالو
@albaloo از وی کی آپلود کردم ‎· جولیا پندلتون