تست
از وی کی ‎- جولیا پندلتون
پلی نمیشه که ‎- پریســــا
می‌شه. مشکلی نداره ‎- Hamed
باس اکانت وی کی داشته باشی تا پخش شه ‎- پرگار
بدون فیلتر شکن پخش نشد . اما گرگان نت یه فید داد که موزیکش بدون فیلتر شکن پخش شد ‎- آلبالو
@albaloo از وی کی آپلود کردم ‎- جولیا پندلتون