خسته ام و نای حرکت ندارم
خسته نباشی خانوم ‎· farahnaaz
@farahnaaz سلامت باشی ‎· جولیا پندلتون