خسته ام و نای حرکت ندارم
خسته نباشی خانوم ‎- farahnaaz
@farahnaaz سلامت باشی ‎- جولیا پندلتون