نمیدونستم وحید معمولی لرستانی ه:-))
ترک نیس؟؟؟؟؟ ‎- آیــــه!
نیست که همون ترک هست فک کنم ‎- پرگار
نوشته ازنا دیگه ‎- جولیا پندلتون
لرستانی نیستم بابا. ترکم تبریز هم هستم. لرستان کار می کنم :)) ‎- وحید معمولی
احتمالا تازه رفتن لرستان قبلا که تبریز و اینا بودن فک کنم ‎- پرگار
ئه کامنت وحید رو ندیده بودم که کامنت گذاشتم که! ‎- پرگار
کجای لرستان مشغول به کار هستین؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz: فعلن خرم‌آباد، بروجرد و ازنا ‎- وحید معمولی
@pargar: فید داد خونه اش ارزونه/منم فکر لرستان یه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: دیدم فید رو منم ‎- پرگار
@vahid: به سلامتی ‎- farahnaaz