نمیدونستم وحید معمولی لرستانی ه:-))
ترک نیس؟؟؟؟؟ ‎· آیــــه!
نیست که همون ترک هست فک کنم ‎· پرگار
نوشته ازنا دیگه ‎· جولیا پندلتون
لرستانی نیستم بابا. ترکم تبریز هم هستم. لرستان کار می کنم :)) ‎· وحید معمولی
احتمالا تازه رفتن لرستان قبلا که تبریز و اینا بودن فک کنم ‎· پرگار
اهان ‎· جولیا پندلتون
ئه کامنت وحید رو ندیده بودم که کامنت گذاشتم که! ‎· پرگار
کجای لرستان مشغول به کار هستین؟ ‎· farahnaaz
@farahnaaz: فعلن خرم‌آباد، بروجرد و ازنا ‎· وحید معمولی
@pargar: فید داد خونه اش ارزونه/منم فکر لرستان یه ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: دیدم فید رو منم ‎· پرگار
@vahid: به سلامتی ‎· farahnaaz