از الان داره روز شماری میکنه ،که کی میریم خرم آباد:-))
کی؟ ‎- farahnaaz
داداشم ‎- جولیا پندلتون
خب هوای آلوده آزارش میده حتما ‎- farahnaaz
نمیدونم ‎- جولیا پندلتون