از الان داره روز شماری میکنه ،که کی میریم خرم آباد:-))
کی؟ ‎· farahnaaz
داداشم ‎· جولیا پندلتون
خب هوای آلوده آزارش میده حتما ‎· farahnaaz
نمیدونم ‎· جولیا پندلتون