رئیس اتاق فکر استان لرستان:بیکاری مهمترین چالش استان است
کارگران کارخانه سنگبری بیکار شدند، شش هفت هزار نفر بودند ‎· pirzad