زشته بگم تا الان ساعت نداشتم و ندارم؟:)) #ساعت _شو
عه چرا؟ ‎- خانوم میم
خوشم نمیاد ‎- جولیا پندلتون