زشته بگم تا الان ساعت نداشتم و ندارم؟:)) #ساعت _شو
عه چرا؟ ‎· خانوم میم
خوشم نمیاد ‎· جولیا پندلتون