زیر فید یکی از دوستان میخواستم کامنت بنویسم بعد دیدم من صمیمی نیستم ....و خود سانسوری کردم!!!
ای بابا، چرا خب؟ کامنت بذاری کم کم صمیمی هم میشی خوبه ‎- آیــــه!
من هم سعی میکنم ننویسم ‎- میسی
@alefebamdad :پس تنها نیستم:-) ‎- جولیا پندلتون
تو که کاراکترت شناخته شده است و همه بچه ها بهت احترام میگذارند ، بنویس ‎- pirzad
@pirzad :واقعاً؟ ‎- جولیا پندلتون
آره ‎- pirzad
@pirzad :سعی میکنم ‎- جولیا پندلتون