زیر فید یکی از دوستان میخواستم کامنت بنویسم بعد دیدم من صمیمی نیستم ....و خود سانسوری کردم!!!
ای بابا، چرا خب؟ کامنت بذاری کم کم صمیمی هم میشی خوبه ‎· آیــــه!
من هم سعی میکنم ننویسم ‎· میسی
@alefebamdad :پس تنها نیستم:-) ‎· جولیا پندلتون
تو که کاراکترت شناخته شده است و همه بچه ها بهت احترام میگذارند ، بنویس ‎· pirzad
@pirzad :واقعاً؟ ‎· جولیا پندلتون
آره ‎· pirzad
@pirzad :سعی میکنم ‎· جولیا پندلتون