بابام میگه،سال ۵۹پارو خریدم برای پارو کردن برف ...از اون سال دیگه برف نیومد!!!
منظور از برف /برفی که پا بگیره ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: خیلی هم پا نگرفته هاا.. ولی دیشب عالی برف میومد ‎- farahnaaz
@farahnaaz : هعی همون چند سالی بود که نمیومد....موند به دلم ‎- جولیا پندلتون
برف منطقه ما زیاد بود ولی متاسفانه الان اونجوری نیست ‎- میسی
@alefebamdad :بازم خوبه که میومده...ولی برفی که پا بگیره چیز دیگریست ‎- جولیا پندلتون