بابام میگه،سال ۵۹پارو خریدم برای پارو کردن برف ...از اون سال دیگه برف نیومد!!!
منظور از برف /برفی که پا بگیره ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: خیلی هم پا نگرفته هاا.. ولی دیشب عالی برف میومد ‎· farahnaaz
@farahnaaz : هعی همون چند سالی بود که نمیومد....موند به دلم ‎· جولیا پندلتون
برف منطقه ما زیاد بود ولی متاسفانه الان اونجوری نیست ‎· میسی
@alefebamdad :بازم خوبه که میومده...ولی برفی که پا بگیره چیز دیگریست ‎· جولیا پندلتون