خیلی حافظه ام خراب شده!!!
از این تستهای آیکیو زیاد کار کن ‎· میسی
بی بلا ‎· میسی
جدول ‎· خانوم میم
@saye :حل میکنم ‎· جولیا پندلتون
اثرات داروهاييه كه مصرف ميكني؟ مرجان راستي ديگه خرم أباد نيستي؟ خيلي حيف شد. ديگه برامون عكس هاي خوشگل إز خرم أباد نميگيري بفرستي:( ‎· mahta
از زمانی که دارو م تغییر کرده کم حافظه ام شدم/ نه نیستم مهتا ‎· جولیا پندلتون