خیلی حافظه ام خراب شده!!!
از این تستهای آیکیو زیاد کار کن ‎- میسی
بی بلا ‎- میسی
جدول ‎- خانوم میم
@saye :حل میکنم ‎- جولیا پندلتون
اثرات داروهاييه كه مصرف ميكني؟ مرجان راستي ديگه خرم أباد نيستي؟ خيلي حيف شد. ديگه برامون عكس هاي خوشگل إز خرم أباد نميگيري بفرستي:( ‎- mahta
از زمانی که دارو م تغییر کرده کم حافظه ام شدم/ نه نیستم مهتا ‎- جولیا پندلتون