از این مرجان ترسو خوشم نمیاد...
بودم ولی الان ترسو شدم... @arash ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 ترسو ها همیشه از همه عقب ترن تو همه جهات زندگی ، تلاش و پشت و کارت رو کم نکن ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :چی بگم!!!!سخت شده برام ‎· جولیا پندلتون
ب خودت باور داشته باش ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :انجامش سخته!!! ‎· جولیا پندلتون
"تو میتونی " ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
عزیزم:| منم ترسو هستم ‎· farahnaaz
@farahnaaz تو دیگه چرا؟ ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: جراتم زیاد نیست تو یه سری مسائل ‎· farahnaaz
تا وقتی نگی من میتونم وضعیتت همینه ، فکر و دیدت رو عوض کن ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@farahnaaz :واقعاً سخته ‎· جولیا پندلتون
@arash: آرش فقط توانایی نیست که!!! ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 خود باوری و دیدت به قضیه هم هس ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash گفتنش آسونه ‎· farahnaaz
بدون تلاش و سختی آدم هیچوقت به هیچی نمیرسه ! ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash از رک بودنم کم شده و ترس و شدم ‎· جولیا پندلتون
@farahnaaz فرحناز دقیقاً ‎· جولیا پندلتون
تلاش کنید لااقل ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تلاش میکنم:-)) ‎· جولیا پندلتون
منم هم تلاشم رو میکنم ‎· farahnaaz