از این مرجان ترسو خوشم نمیاد...
بودم ولی الان ترسو شدم... @arash ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 ترسو ها همیشه از همه عقب ترن تو همه جهات زندگی ، تلاش و پشت و کارت رو کم نکن ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :چی بگم!!!!سخت شده برام ‎- جولیا پندلتون
ب خودت باور داشته باش ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :انجامش سخته!!! ‎- جولیا پندلتون
عزیزم:| منم ترسو هستم ‎- farahnaaz
@farahnaaz تو دیگه چرا؟ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: جراتم زیاد نیست تو یه سری مسائل ‎- farahnaaz
تا وقتی نگی من میتونم وضعیتت همینه ، فکر و دیدت رو عوض کن ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@farahnaaz :واقعاً سخته ‎- جولیا پندلتون
@arash: آرش فقط توانایی نیست که!!! ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 خود باوری و دیدت به قضیه هم هس ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash گفتنش آسونه ‎- farahnaaz
بدون تلاش و سختی آدم هیچوقت به هیچی نمیرسه ! ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash از رک بودنم کم شده و ترس و شدم ‎- جولیا پندلتون
@farahnaaz فرحناز دقیقاً ‎- جولیا پندلتون
تلاش کنید لااقل ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تلاش میکنم:-)) ‎- جولیا پندلتون
منم هم تلاشم رو میکنم ‎- farahnaaz