#گهر#سیمره# سزار
FB_IMG_1454227484924.jpgFB_IMG_1454227528792.jpg
FB_IMG_1454227519500.jpg
لرستانه؟ ‎- pirzad
اون دریاچه گهره؟ ‎- نآمیرآツ
@pirzad بله پیرزاد ‎- جولیا پندلتون
@mohamad :اولی دریاچه گهر ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: زمستونش رو ندیده بودم.چقدر قشنگه خداییش ‎- نآمیرآツ
@mohamad :فوق العاده است ‎- جولیا پندلتون
بح بح ما اینجا بودیم چند وقت پیش ‎- farahnaaz
طبیعت اینجا تو کل ایرانه بلکه خاورمیانه زبان زد هست جناب پیرزاد ‎- farahnaaz
@farahnaaz :گهر و که میگن آلپ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان جات خالی... عالی بود ‎- farahnaaz
خیلی هم البته با خر رفتیم :)) ‎- farahnaaz
@mohamad: قشنگه؟؟ باید گفت معرکه معرکه است.. ‎- farahnaaz
گهر که مقداریش با خر میرن/ ‎- جولیا پندلتون